Obec Malý Lapáš


Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Odvoz komunálneho odpadu bude prebiehať podľa harmonogramu v piatok 30. marca 2018.