Obec Malý Lapáš


Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Firma Mäso Melek oznamuje občanom, že každú stredu v čase od 7.30 do 7.50 hod. predávajú pred obecným úradom mäso a mäsové výrobky, ktorých zoznam nájdete v prílohách.

Príloha 1

Príloha 2

Príloha 3

Cenník