Obec Malý Lapáš


Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
Obec Malý Lapáš prijme do TPP kuchárku. NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!
Viac informácií získate na tel. č. +421 37 7879 895, na obecnom úrade alebo v jedálni MŠ.