Obec Malý Lapáš


Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

MS SČK Veľký Lapáš Vás pozýva na Maškarný ples, ktorý sa uskutoční 12. januára 2018 o 20.00 hod. v KD vo Veľkom Lapáši. Vstupné je 5 EUR.