Obec Malý Lapáš


Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Farský úrad Veľký Lapáš oznamuje občanom, že dňa 24. 12. 2017 (v nedeľu) na štedrý večer o 16.30 hod. trubkár zahrá pred kostolom v Malom Lapáši Tichú noc, môžete sa k nemu pridať s hudobnými nástrojmi.