Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
  Tuhý komunálny odpad Sklo (kontajner) Plasty (žlté vrecia) Papier (modré vrecia) Kovy
Január 5, 19 18 3 3  
Február 2, 16 23 7 5  
Marec 2, 16, 30 23 7 5  
Apríl 13, 27 12 5 5  
Máj 11, 25 10 3 4  3
Jún 8, 22 14 5 4  
Júl 6, 20 12 6 6  
August 3, 17, 31 16 6 6  
September 14, 28 10 5 4  
Október 12, 26 11 4 2  
November 9, 23 15 7 5  
December 7, 21 28 5 4  

 

Upozornenie:
Zber TKO sa koná každý druhý piatok v mesiaci. Prípadné zmeny budú vyhlásené obecným rozhlasom a zaslané e-mailom.

Prosíme Vás, aby ste si vykladali svoje smetné nádoby večer pred dňom zberu alebo zavčas ráno v daný deň, pretože zber prebieha od skorých ranných hodín a každou ulicou sa prechádza iba raz.
 
Zbierané komodity (papier, plast) musia byť uložené vo vreciach, ktoré sa Vám vrátia pri odvoze odpadu. Papier je možné odovzdať aj do Materskej školy, kde prebieha celoročný zber.
 
Sklo sa zbiera do veľkokapacitných kontajnerov zelenej farby, ktoré sú umiestnené nasledovne: 2ks pri obecnom úrade, 2ks pri konečnej autobusovej zástavke a 1ks pri multifunkčnom ihrisku.

Kontakt

Obec Malý Lapáš
IČO: 00611174
DIČ: 2021269668

Obecný úrad
Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895 (obecný úrad)
+421 903 601 874 (starosta)

Úradné hodiny Obecného úradu

Pondelok:  8:00 - 12:00  13:00 - 15:00
Utorok:  8:00 - 12:00  13:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 12:00  13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 8:00 - 12:00   

Žiadame o dodržiavanie uvedených úradných hodín a stránkových dní. Mimo stránkových dní a hodín sa vybavujú Vaše podania a úradné záležitosti.

Úradné hodiny stavebného úradu

Pondelok: 8:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 8:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok 8:00 - 14:00
Obecný úrad Veľký Lapáš
Veľký Lapáš 488
951 04 Veľký Lapáš
+421 37 787 98 12

Odber noviniek e-mailom

Prihlásením sa k odberu Vám budeme posielať denný prehľad oznamov obce.