Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

objekty obce Malý Lapáš vrátane verejných priestranstiev sú strážené a monitorované súkromnou bezpečnostnou firmou. Ochrana sa poskytuje aj našich školských zariadeniach. S prichádzajúcim letom sa môžu objavovať sociálne patologické javy a preto sme sa rozhodli nim preventívne predchádzať. Veríme, že sa tým zvýši pocit bezpečia v obci. 

Spoločnosť SOLID SECURITY okrem toho prináša komplexný systém zabezpečovacích služieb pre vaše domácnosti. Ponúka vám inštaláciu alarmových a kamerových systémov spolu s najefektívnejším spôsobom monitorovania hlásenia alarmových poplachov. V prípade záujmu sa môžete spojiť s obchodníkom, ktorý vám poskytne všetky informácie. Tel : +421 903 900 153 e-mail: kkucera@solidsecurity.sk

Informačný leták (pdf, 679 kB)