Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

dnes prebiehal v obci zber plastových obalov, tetrapakov a kovových obalov. Do vriec nepatrí veľkoobjemový odpad (ten sa zbiera 2x ročne), ani odpad nepochádzajúci z domácnosti (stavebný odpad) alebo výrobky z gumy.

Nižšie nájdete ukážky z dnešného dňa, ktoré nám zaslala zberová spoločnosť.

Do plastov patria číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky, obaly kozmetických výrobkov.

IMG_20240604_085634_0.jpgIMG_20240604_101412_0.jpgIMG_20240604_095240_0.jpgIMG_20240604_091758_0.jpgIMG_20240604_090836_0.jpg