Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Dovolenka

 v Ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast, MUDr. Zuzana Kohútová, v Pohraniciach a Golianove:

17.5.2024.

Zastupovať bude MUDr. Matušková v Detskej ambulancii Veľký Cetín, 8:00-11:00, po telefonickom dohovore na tel. čísle: 037/6597215.