Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

bude čerpať dovolenku v dňoch 13.9.2023 - 14.9.2023.

Zastupovanie:

Streda:          8,00 hod. - 12,00 hod. vo Veľkom Cetíne

Štvrtok:         13,00 hod. - 16,00 hod. vo Vinodole

Telefonický kontakt do ambulancie V. Cetín, Vinodol 0908 862 425.

Akútne stavy volať 155 alebo Pohotovosť pre dospelých Nitra od 16,00 hod.