Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

AED môže zachrániť život ak sa použije včas. Naposledy sa to bohužiaľ nepodarilo. Po zakúpení nových elektród je znova na svojom mieste. Na otvorenie boxu na zastávke je potrebný PIN, ktorý povedia na 155. PIN sa musí potvrdiť fajkou. Po otvorení batohu treba nalepiť na telo elektródy. S masážou srdca neprestávame až kým nás AED nevyzve, aby sme sa nedotýkali pacienta. Sledujte nás na instagrame @obecmalylapas