Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste neparkovali na odvodňovacom žľabe ani po ňom nejazdili. Jednak neslúži na to a Jagerská cesta vrátane žľabov ešte nie je dokončená. 

Ďakujeme