Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Penzión Hoffer Veľký Lapáš hľadá pomocnú silu do kuchyne, na čistenie zeleniny. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0907 516 488.