Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obec Veľký Lapáš Vás pozýva na Deň obce Veľký Lapáš, ktorý sa uskutoční dňa 09.09.2023 od 14.00 hod.

Deň obce Plagát A4