Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

MUDr. Zuzana Kohútová Pohranice, Golianovo oznamuje, že zo zdravotných dôvodov dňa 14.9.2023 nebudeme ordinovať, zastupovať bude MUDr. Matušková v Detskej ambulancii Veľký Cetín, 8:00-11:00, po telefonickom dohovore na tel. čísle: 037/6597215.