Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, bude dňa 24.08.2023 v čase od 09:30 hod. do 15:30 hod. bez dodávky elektriny lokalita Vinohrady.

Prerušenie distribúcie elektriny (pdf., 89.08 KB)