Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, bude v obci Malý Lapáš dňa 07.08.2023 od 08.00 do 10.30 hod. prerušená distribúcia elektriny.

Rozpis domácností:

- v čase od 08:00 hod. do 09:00 hod. (pdf., 93.42 KB)

- v čase od 09:30 hod. do 10:30 hod. (pdf., 93.68 KB)