Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Skleník v Babindole hľadá do tímu pomocných pracovníkov na dohodu o pracovnej činnosti, ktorých úlohou budú ukončovacie práce a príprava skleníka pred zakladaním úrody.

Pre viacej informácií žiadame záujemcov o zaslanie životopisu na adresu praca@farmababindol.sk alebo originál dokladu nechať v prevádzke Babindol.