Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

znovu upozorňuje obyvateľov aby si zmenili adresy podľa ulíc s celým číslom, pretože poštu budú doručovať brigádnici. Všetka pošta na staré adresy sa vráti späť odosielateľovi.