Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

vás pozýva na futbalový zápas, ktorý sa odohrá v nedeľu 13.8.2023 o 17.00 na ihrisku vo Veľkom Lapáši proti TJ FC Dolné Štitáre. Zápas sa odohrá v rámci 2. kola pohára Campri. Príďte povzbudiť novotvoriace sa mužstvo dospelých, ktorého súčasťou sú aj hráči z našej obce.