Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

DOVOLENKA v Ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast, MUDr. Zuzana Kohútová, v Pohraniciach a Golianove, v dňoch 21.7.-2.8.2023.

Zastupovať bude MUDr. Matušková v Detskej ambulancii Veľký Cetín od 8:00-11:30, po telefonickom dohovore na tel. čísle: 037/6597215.