Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Pošta Veľký Lapáš hľadá brigádnika na roznášanie pošty. Požadovaný minimálny vek je 18 rokov.