Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Pošta Veľký Lapáš bude od pondelka 24.07.2023 do piatka 28.07.2023 otvorená v čase od 08:00 do 09:00 hodiny okrem stredy 26.07.2023 otvorené od 14:00 do 17:00 hodiny.

Prosíme obyvateľov, aby si prišli vyzdvihnúť balíky čo najskôr.