Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Predaj čerstvo oberaných marhúľ. Odber vo Veľkom Lapáši, informácie na telefónnom čísle 0917 112 189.

Cena 4,5€/kg, pri odbere nad 20kg cena 4€/kg