Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

V rámci zvyšovania kvality prepravných služieb zavádza ARRIVA Nové Zámky, a.s. a ARRIVA NITRA a.s. v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom pilotný projekt tzv. taktovej - intervalovej dopravy, vďaka ktorej môžu cestujúci cestovať flexibilnejšie a ľahko si zapamätať odchody zo svojej zastávky.

Spoje na trase Nitra – Levice premávajú počas pracovných dní každú hodinu - 19x dennepočas víkendov 9x denne a počas prázdnin 18x denne

Spoje na trase Nitra – Vráble premávajú počas pracovných dní každú pol hodinu - 39x denne, počas víkendov 18x denne a počas prázdnin 31x denne

Informačný leták 1 

Informačný leták 2 

Cestovný poriadok linky 403 468 Nitra - Vráble - Levice nájdete na www.arriva.sk