Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

DHZ Malý Lapáš obdržal dotáciu z obce Malý Lapáš na rok 2023 vo výške 2000,00 €. Z uvedenej dotácie boli zakúpené dresy pre družstvo chlapcov z JAKO team a  dresy pre družstvo dorasteniek z OFF sportswear.  Na tieto dresy bola vykonaná potlač. Najväčšia suma bola použitá na zakúpenie doplnkov k časomiere, ako boli optozávory, stojany, kabeláže, úprava diaľkového ovládania a program ku stopkám. Zakúpené boli aj fotobunky k ďalšej časomiere a ďalšie financie boli použité na nákup PHM pre PS 12 a hasičský automobil. Taktiež bola zakúpená hadica pre hasičský útok a kolieska na vozík PS 12.

Všetky tieto finančné prostriedky boli použité v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie.

Peter Vavro - DHZ Malý Lapáš

20230622 07332020230622 074509