Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že od stredy 09.08.2023 do utorka 15.08.2023 (vrátane) bude zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.