Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

MUDr. Zuzana Kohútová, v Pohraniciach a Golianove, v dňoch 26.6.-27.6.2023.

Zastupovať bude MUDr. Matušková v Detskej ambulancii Veľký Cetín od 8:00-11:30, po telefonickom dohovore na tel. čísle: 037/6597215.

Dňa 23.6. budeme ordinovať len v ambulancii v Golianove do 12:00.