Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obec Malý Lapáš ponúka voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu upratovačka / školníčka v materskej škole

Miesto výkonu práce: Obec Malý Lapáš

Termín nástupu: 1. 7. 2023

Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Druh pracovného pomeru: plný úväzok (37,5 hod / týždeň)

Doba pracovného pomeru: do 30. 6. 2024, s prípadnou možnosťou zmeny na dobu neurčitú

Náplň práce: zodpovednosť za čistotu a údržbu budovy a školského dvora.

Čistenie a umývanie tried, spální, chodby, vysávanie tried, utieranie prachu, čistenie stolov a stoličiek, umývanie okien, umývanie a dezinfekcia hygienických zariadení, zvliekanie a navliekanie obliečok. Starostlivosť o pieskovisko, hrabanie lístia, údržba školského dvora a ostatné pomocné činnosti podľa potreby.

Prax: bez požiadavky na odbornú prax

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania

Žiadosti o prijatie do zamestnania môžete zaslať e-mailom na obecnyurad@malylapas.sk;  priniesť osobne, alebo zaslať poštou do 23. 06. 2023 na adresu: Obec Malý Lapáš, Hlavná ulica 87/4, 951 04 Malý Lapáš.