Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

V piatok 9. 6. 2023 o 12:00 bude vykonaná hlasitá skúška sirén systému varovania Atómovej elektrárne Mochovce. Cieľom skúšky je preverenie funkčnosti jednotlivých prvkov systému, zrozumiteľnosť informácie a hlasitosť vysielanej informácie.