Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

MUDr. Frey prosí svojich pacientov, aby si dali vopred predpísať chronické lieky pred plánovanou dovolenkou, ktorá bude od 12.06.2023 do 25.06.2023.