Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Jozef Šimončík SHR ponúka na predaj čerstvé čerešne - 6 eur/ 1kg alebo 15 eur/ 3kg (debnička). Tel. kontakt: 0918 721 335.