Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

Obec sa pripravuje na spustenie podrobnej evidencie odpadov a váženia jednotlivých nádob. Prvým krokom na žiadosť zberovej spoločnosti je spočítanie jednotlivých druhov nádob pre účely ich čipovania (plechové 110 l, plastové 120 l, plastové 240 l) a preto Vás prosíme, aby ste si v piatok vyložili všetky svoje nádoby.

Pripomíname, že v zmysle nového VZN č. 11/2022 sa zmenil limit na počet nádob nasledovne:

  • pre rodinné domy s 1 – 6 obyvateľmi je interval vývozu stanovený na jedenkrát za 14 dní, maximálny počet nádob je: 240 l nádoba – 1 ks, alebo 120 l nádoba – 2 ks,
  • pre rodinné domy so 7 a viac obyvateľmi je interval vývozu stanovený na jedenkrát za 14 dní, maximálny počet nádob je: 240 l nádoba – 2 ks alebo 120 l nádoba 4 ks,
  • pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov s prevádzkou na území obce je interval vývozu stanovený na jedenkrát za 14 dní bez ohľadu na počet zakúpených nádob