Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

V sobotu 6. mája 2023 usporiadala naša DHZ s obcou Malý Lapáš v spolupráci s DHZ Veľký Lapáš a obcou Veľký Lapáš súťaž mladých hasičov – Lapášske šesťdesiatky. Súťaž, ktorá mala celoslovenský rozmer, sa uskutočnila na atletickom štadióne Stavbár v Nitre. Zúčastnilo sa jej 110 detí zo všetkých kútov Slovenska. Deti vo veku od 5 do 16 rokov súťažili v behu 60 m s prekážkami v piatich kategóriách. Našu DHZ a tým aj našu obec reprezentovali v prípravke H. Vargová, A. Černý a S. Ivanič, medzi mladšími chlapcami J. Kravár a S. Kružlík a medzi mladšími dievčatami K. Krátka. Najbohatšie obsadenie sme mali v kategórii starších dievčat, kde nás reprezentovali E. Vargová, S. Miškovičová, S. Holková a N. Zemanová, no a v kategórii starších chlapcov súťažili H. Benko a N. Dian. Najlepšie umiestnenie dosiahla H. Vargová, ktorá v kategórii prípravka skončila na 3. mieste, ale aj ostatní naši súťažiaci predviedli veľmi dobré výkony.

Súťaž sme po organizačnej stránke zvládli veľmi dobre, či už to bolo so zabezpečením časomiery, cien pre víťazov, ale i zabezpečením občerstvenia v našom bufete. Týmto by som veľmi rád poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na organizácií a zabezpečení súťaže. Som rád, že na súťaži sa okrem obce a našej DHZ podieľali aj sponzori – M. Jánošík, Ing. Daniel Benko, Pohostinstvo pod Agátmi Nitra – R. a M. Eliašoví, Železiarstvo Adriana – M. Ševčík, za čo im veľmi pekne ďakujeme. 

P. Vavro - DHZ Malý Lapáš