Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že bude v dňoch od 21.06.2023 do 23.06.2023 (streda - piatok) zatvorená.