Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení občania.

oznamujeme Vám, že firma Kohaplant, spol. s r.o. - predajca ovocných drevín v našej obci uskutoční predaj ovocných a okrasných stromčekov na jarnú výsadbu rôznych druhov a odrôd, vypestovaných z bezvirózneho materiálu. Predávať sa budú: Jablone. Orechy, Broskyne, Jedlé Gaštany, Hrušky, Marhule, Višne, Liesky, Čerešne srdcovky, Egreše, Čučoriedky, Černice, Zemolez, Maliny, Balené ruže - široký sortiment odrôd od bielej až po krvavo červenú. Špeciálne hnojivo na podporu koreňového systému. Akciový tovar Hruška 5,95.  Všetky naše dreviny sú v koreňovom bale to umožňuje výsadbu našich drevín až do začiatku júna. Položky sú v ponuke do vypredania. Záujemcovia si môžu prísť uvedený tovar zakúpiť dňa 5. mája (piatok) o 14:00 hod. pred obecný úrad.