Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Ďakujeme všetkým čo svojou prácou a časom pomohli pri zrealizovaní tradičného stavania mája. Ďakujeme za vytvorenie a vyzdobenie venca, za prípravu stromu, za jeho postavenie, za prípravu opekačky, za podávanie občerstvenia a za upratanie po skončení akcie.

Ďakujeme deťom z materskej školy a ich učiteľkám ako aj Natálii Zemanovej a Nele Zemanovej za krásne vystúpenie.

Ďakujeme tiež všetkým čo sa akcie zúčastnili. Veríme, že ste si stretnutie so susedmi a známymi užili. Tešíme sa na vás pri ďalšej podobnej akcii. 

Budeme radi ak svoje fotky a videá z akcie nahráte na https://drive.google.com/drive/folders/1hlvu1lXTXceuurE7n8PXMB76E4t_Ca6X?usp=share_link