Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

pre deti z Malého a Veľkého Lapáša počas prázdnin (termíny júl - august 2023).