Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Občianske združenie Dvor u rezbára a Peter Šrank - REZBÁR pozývajú pútnikov do lapášskych vinohradov pri príležitosti veľkonočných sviatkov, kde bude možné vidieť unikátne drevené sochy v životnej veľkosti - súsošie Poslednú večeru pána (Zelený štvrtok), Umučenie Krista (Veľký piatok) a sochu Krista v hrobe. Kristov hrob bude otvorený v piatok o 17:00 hod. a bude sprístupnený verejnosti počas celého trvania veľkonočných sviatkov.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Prosíme pútnikov, aby prichádzali pešo (možné je využiť odstavné parkoviská pri ZŠ Veľký Lapáš a Obecný úrad Malý Lapáš), ďalej o dodržiavanie čistoty a súkromného vlastníctva, nakoľko vinohrady, hoci nie sú ohradené reprezentujú historické štruktúry využitia krajiny a sú súkromným vlastníctvom.

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE!

Požehnané veľkonočné sviatky!