Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení občania,

s príchodom jari a zmenou času sprístupňujeme zberný dvor aj počas týždňa. Zberný dvor bude otvorený aj v stredu od 16:00 do 18:00.