Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vinohradnícky spolok vo Veľkom Lapáši a Obecný úrad vo Veľkom Lapaši Vás pozývajú na výstavu vín

Pozvanka Vystava vin VL2023