Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Dnes sme mali nečakanú kontrolu pripravenosti nášho DHZO (Dobrovoľný hasičský zbor obce) z krajského a okresného riaditeľstva hasičského zboru. Hasičskú jednotku DHZO zriaďuje obec zo zákona, aby plnila úlohy pri ochrane pred požiarmi a pri nežiaducich udalostiach. Po volaní zo 112tky boli chlapci pripravení za 20 minút, čo je výborný čas a zaslúži si pochvalu.