Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obec Veľký Lapáš oznamuje, že v dňoch 04.03.2023 a 05.03.2023 nebude vylúčená autobusová doprava na ulici "Malolapášska" vo Veľkom Lapáši z technických dôvodov.