Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vás pozýva na 28. ročník Výstavy vín a verejnú degustáciu, ktorá sa uskutoční 3. marca 2023 o 19:00 hod. v Kultúrnom dome Golianovo.

Viac informácií v pozvánke (pdf., 77,47 KB).