Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že bude v dňoch od 20.02.2023 do 24.02.2023 (vrátane) ordinovať v čase od 12.00 do 16.00 hod.