Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

teší nás záujem o korčuľovanie, no v nedeľu 19.2.2023 korčuľovanie nebude, Nitra hrá doma so Slovanom. Ďalší víkend hrá Nitra so Zvolenom a preto sa korčuľovanie presúva na sobotu 25.2.2023 o 18:45.

Aktuálne pridelený čas sa môže meniť, preto je potrebné si sledovať na https://www.sportportal.sk/lad/?q=obsadenost/nitra-b/

Pri vstupe do haly sa je potrebné preukázať občianskym preukazom. Obec Malý Lapáš si vedľajšiu plochu prenajíma a platí za ňu komerčnú cenu nájmu. Vstup zdarma je benefitom pre obyvateľov obce.