Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

od 1. januára 2024 začne platiť povinnosť dotrieďovať odpad pred jeho uložením na skládku. Dotriedenie a stabilizácia odpadu bude drahá. K nej sa ešte pripočíta zákonný poplatok štátu. Aby sme nemuseli o rok zasa zvyšovať poplatok za odpad, musíme sa naučiť znižovať množstvo zmesového odpadu v čiernych nádobách a zvýšiť triedenie, resp. nevytvárať toľko odpadu. Postupne sa nám to darí a sme na dobrej ceste, ale aj tak je toho odpadu príliš veľa.

V januári 2023 sme vyprodukovali:

  • 19,3 tony zmesového odpadu
  • 2,1 tony papiera
  • 3,1 tony skla
  • 0,05 tony tetrapakov
  • 0,02 tony obalov z kovov
  • 1,23 tony plastov

Triedenie je na úrovni 25,19 %. Suma, ktorú sme za január zaplatili je 3 453,78 eura.

V roku 2022 sme v januári vyprodukovali 20,14 tony zmesového odpadu. Na grafe nižšie vidíte, ako sme na tom zo zmesovým odpadom za posledné roky.

zmesovy po rokoch