Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

V stredu 1.2.2023 a v piatok 3.2.2023 bude Slovenský vodohospodársky podnik vykonávať výrub a opilovanie stromov na brehoch potoka od Jágera po ihrisko.