Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

OPTIKA ANPEK Banská Bystrica dňa 21.2.2023 od 10:00 hod. do 10:45 hod. v dolných priestoroch v budove bývalého obchodu ponúka možnosť kompletného vyhotovenia dioptrických okuliarov, prípadne výmeny dioptrických skiel do vlastných rámov, spolu s bezplatným meraním zrakovej ostrosti. Ak nosíte okuliare, prineste si ich pre porovnanie so sebou.