Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Včera po korčuľovaní zostali v hale rukavice na obrázku. Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť na obecnom úrade.